Blog : yemek kültürü

Urla Geleneksel Mutfak Kültürü Araştırmasının Sonuçlarının Paylaşıldığı Toplantı 28 Mayıs Cumartesi Günü Urla’da Gerçekleşti

Plaket Töreni

Urla merkezli Ege Sürçed Derneği tarafından yürütülen sürdürülebilir bir gelecek için geleneksel mutfak kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bir dizi proje hayata geçirilmektedir. Bu projelerden ilki yöremizdeki yemek kültürü algısının ölçülmesi ve kültürel birikimimizi derlenmesi amacıyla Ege Sürçed ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu bilimsel araştırma projesinin 10 hafta süren ve tüm Urla’yı kapsayan saha çalışması 20 Mayıs 2016 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır. Bu saha çalışmasının bilgilendirme toplantısı 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Urla Toprak Sahne Sanat merkezi Necati Cumalı Salonunda gerçekleşmiştir.

Toplantıya Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,  Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Ege Sürçed Derneği Dernek başkanı Mahmut Genç ile Urla köy muhtarları ve Urla sakinleri katılmıştır.

Toplantının ilk kısmında projenin yapısı, nedenleri ve ilk sonuçlarından kısaca bahsedilerek projenin izleyen aşamaları hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilimsel araştırma projesinin amacı Urla yöremizdeki yemek kültürü algısını ölçmek ve olabildiğince kültürel birikimi derlemektir. Bu amaçla Urla’nın tüm nüfusunu temsil edecek kadar sakinimiz ile 10 hafta boyunca yaşadıkları yerlerde karşılıklı görüşmeler yapılmış ve bir anket üzerinden veriler derlenmiştir.  Örnekleme tüm köyler ve merkez ilçe içinde rastgele yapılarak  tüm yaş gruplarından insanlar ile anket yapılmıştır. Çalışma kapsamında, tek tek yemeklerden ziyade daha geniş perspektifde, sahadaki insanlar bizzat dinlenerek  geleneksel yemek kültürü ve değişim algısı  ölçülmüştür. Bir sonraki aşamada sonuçların istatistiksel yorumlanması yapılarak bu çalışma bilimsel makale olarak yayınlanacaktır.

Toplantının ikinci yarısında ise dernek üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil yöneticiliğinde gerçekleşen panelde girişimleri ile çevrelerine örnek olan Şerife Kublay, Hilmiye Günay ve Bahar Doğru bugüne kadar yaşadıkları ile gelecekten beklentilerini anlatmışlardır. Ayrıca dernek üyemiz Cüneyt Karaahmetoğlu tarafından çekilen kısa filmlerin birincisi “Körmen” de toplantı sırasında ilk kez gösterilmiştir.

Programın son kısmında projeye büyük destek destek veren Urla Kaymakamlığı ve Urla belediyesi ile köy muhtarlarımıza teşekkür plaketleri yine sayın kaymakamımız Murat Sefa Demiryürek ile Dernek Başkanı Mahmut Genç tarafından verilmiş,  kendilerine desteklerinden dolayı yeniden teşekkür edilmiştir.

28 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapılan toplantımız da projemize destek veren Urla sakinlerimize plaketlerimizi sunarken
Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Dernek Başkanı Mahmut Genç tarafından  projemize destek veren Urla sakinlerimize  ve Muhtarlarımıza plaketlerimizi ve teşekkür belgelerini sunarken

Bu projenin daha kapsamlı sonuçlarının  duyurulacağı toplantı  Eylül ayında Yaşar Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecektir. Yayınlanacak bilimsel makaleler sayesinde yöremizin uluslararası camiada yer edinmesini ve ilerde gerçekleştirilecek daha büyük çalışmalara da temel teşkil etmesini amaçlıyoruz. Dernek olarak bizlerde elde edilen sonuçların ışığında amaçladığımız  diğer projelerimize de yön vermeyi düşünüyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için geleneksel yemek kültürümüzün kaybolmadan derlenmesi ve diğer nesillere aktarılması adına çalışmalarımız hız kaybetmeden devam edecektir. Bu  proje sayesinde  bir çok yeni dost kazandık, kaynaştık ve hepberaber  daha güçlü ve ses getirecek projeler gerçekleştireceğiz

Zeytinler Köyü sakinlerimizden Hilmiye Günay
Zeytinler Köyü sakinlerimizden Hilmiye Günay

Tüm Projelerimize en baştan beri verdikleri destekler nedeniyle başta Urla   Kaymakamlığı ve Urla Belediyesine ve tüm Urla sakinlerimize tekrar teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarımızda beraber olmayı diliyoruz.

EGESÜRÇED

Yöremizde yemek kültürümüzün sürdürülebilir olması için bilimsel çalışmalarımıza başladık

Yöremizde yemek kültürümüzün sürdürülebilir olması için bilimsel çalışmalarımıza başladık

Oturduğumuz yerden baktığımızda gördüklerimiz (ya da hala bir türlü göremediklerimiz)  nedir?

Dünya giderek kalabalıklaşıyor  ve  tabii ki ihtiyaçlarımız artıyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler ile çoğalan ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz ama beklentilerimiz ve egolarımız  o kadar hızlı büyüyor ki elimizdeki kaynaklarla bu beklentileri  karşılamak o kadar kolay olmuyor. Sonuçta insanlar  olarak doğanın dengelerini altüst ediyor ve yerine koyduğumuzdan daha fazlasını tüketiyoruz. Kısacası, dünyamızı  tüketip bitiriyoruz

Bu değişim kaçınılmaz olarak da birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Küresel ısınmanın sonucunda dünyamızın iklimi değişti ama  mücadele ettiğimiz sorunlar sadece  iklim  değişikliği ile sınırlı değil, jeopolitik, kültürel ve ekonomik boyutlarda farklı küresel ısınmalar ile de  karşı karşıyayız.  Küresel güçlerin enerji ve su kaynaklarını paylaşım mücadeleleri ve içine girdikleri  çıkar çatışmaları  bizim coğrafyamızı çoktan ısıttı bile. Hızla yok olan sadece biyolojik çeşitlilikler değil  kültürel anlamda da bir yozlaşma yaşıyoruz, bu yozlaşmanın körüklemesi ile kimliklerimiz tek bir potada giderek eriyor,  yeknesak bir kültüre doğru hızla gidiyoruz.

Tüm bu olgular çoktan risk boyutunu aştı ve geleceğimiz için bir tehdit unsuru oluşturmaya başladı. Artık oturduğumuz yerden bakmak değil sürdürülebilir ortak bir gelecek için harekete geçme zamanı geldi de geçiyor bile.

EgeSürçed bu amacı gerçekleştirmek için kuruldu. Küçük, olumlu  ve istekli çabaların tüm topluluklar arasında yaygınlaştırılmasının sürdürülebilir bir yaşamın kurulmasında çok önemli olduğunu düşünen üyelerden oluşuyor. Sadece kurumlardan beklemek yerine, birey ve aile düzeyinde olumlu mikro değişimleri teşvik ederek daha kalıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu amaçla çalıştığımız alanlardan birisi de sürdürülebilir gıda güvencesinin sağlanmasıdır. Gıda tedariğini güvence altına alabilmek için bir yöntem de fiziksel olarak gıda israfını ve kayıplarını önlemektir.  Sürdürülebilir bir gelecek için sorunların tüm boyutları ile ele alınması,  özellikle karşı karşıya olduğumuz kültürel israfın önlenmesinin de gerektiğini düşünüyoruz.  Geçmişten  ve çeşitli coğrafyalardan gelen yemek kültürümüz önemli bir miras hepimize. Bir mirasyedi gibi bu değerlerin hoyratça harcanması, geleceğe nakledilememesi ve  unutulması  atalarımızdan gelen onca birikimin heba edilmesi demektir.  Bu kültürel birikimin yok olmasına  karşı durarak,    tüm zenginliklerin ortaya konması, kayıt altına alınması, korunması ve yeni nesiller arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak için kolları sıvadık.

Egesürçed üyeleri ile Yaşar Üniversitesi Hocalarımız ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz Dernek merkezimizde
Egesürçed üyeleri ile Yaşar Üniversitesi Hocalarımız ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz Dernek merkezimizde

İlk  aşamada yöremizdeki mutfak kültürünün yine yöre halkı tarafından nasıl algılandığını ölçmek için Yaşar Üniversitesi ile birlikte bilimsel bir çalışmaya başladık. Bu çalışmada ortaya koyacağımız mutfak kültürü algısı bize kültürel israfın önlenmesi ve kültürel miras ve çeşitliliğin korunması için bir çok ipucu verecek.  Bunun için Urla’nın demografik yapısına olabildiğince ulaşmamız  gerekiyor ve sizlerin yardım ve destekleri hepimiz için çok önemli.

Yaklaşık 10 hafta boyunca Cuma günleri, Yaşar Üniversitesi’nden hocalarımız, öğrencilerimiz ve dernek üyelerimizle birlikte Urla’da olacağız ve sahip olduğunuz bu zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için derlemeler yapacağız. Siz de bu pojeye katkıda bulunmak isterseniz, hafta içi sizi dernek merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.  Dernek merkezimiz Nur Dikmen caddesi üzerinde Park Urla Dündar Sitesinde bulunuyor.

Gelin kültürel değerlerimize hep beraber sahip çıkalım, bilimsel çalışmalarla derleyelim, koruyalım ve hep birlikte sürdürülebilir kılalım.

Sevgi ve saygılarımızla