Blog

EGESÜRCED 3.Olağan Genel Kurul Daveti

EGE SÜRCED 3.ogk davet.pdf

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA DERNEĞİ

Yelaltı mahallesi Nur Dikmen caddesi Park Urla Dündar sitesi No:22/1 URLA-İZMİR

3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

EGE SÜRÇED 3.Olağan genel kurul toplantısı Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi ,

Mareşal Fevzi Çakmak bulvarı No:228 Zeytinalanı , Urla – İZMİR adresinde bulunan

ALTINOLUK restaurant ‘ ta 31.Ocak.2022 Pazartesi günü saat 16:00 da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı adreste 19.02.2022 Cumartesi günü aynı

saatte 16:00 yapılacaktır.Tüm üyelerimizin katılması önemle rica olunur.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-  Yoklama ve açılış konuşması ,

2-  Saygı duruşu ,

3-  Divan heyetinin seçilmesi ,

4-  Yönetim kurulu faaliyet raporu , Gelir-Gider hesapları , Denetim kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi ,

5-  Yönetim kurulu , Denetleme kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi ,

6-  Gelecek dönem faaliyet raporu ve tahmini bütçesinin okunması ,

7-  2020 ve 2021 yılı aidatlarının görüşmeye sunulması ,

8-  Dilek ve temenniler,

9-  Kapanış.

EGE SÜRÇED

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN YÖRESEL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN YÖRESEL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Yaşadığımız şehirleşme hepimizi küresel tedarik zincirlerine çok daha fazla  bağımlı hale getirdi. Bunun bir sonucu olarak da daha çok işlenmiş, daha kalorili ama daha az çeşitliliği olan gıdalara mecbur kaldık. Gıda güvencesi risklerini bertaraf ettik ama şimdi de karşımıza beslenme güvencesi riskleri çıktı. Ama sadece bu değil şehirlerimizin esnekliği de kayboldu, yani olası bir şok kesinti olduğunda kendi başına yetebilme kabiliyetimiz oldukça düştü. Bir de üzerine çok uzaklardan getirilen gıdaların çevreye yarattığı yük de eklenince karşı karşıya kaldığımız sorunların sayısı arttı.

Ama tüm bu olumsuzlukları önlemek mümkün…

Özellikle şehirlerimizdeki besin kaynaklarının yerelleştirilmesi, tedarik zincirlerinin kısaltılması ve topyekûn döngüsel bir ekonomiye geçiş sağlanırsa büyük bir iyileştirme mümkün olacak. Fakat teoride oldukça basit söylenen bu olgunun pratik açıdan uygulanması o kadar da kolay değil. Bunun için farklı alanlardan uygulamacıların bir araya gelmesi aynı zamanda pek çok birimin işbirliği gerekiyor. Kısaca bir şehrin döngüsel ekonomik tarımsal gıda üretimi için yeterli alanı ve yeterli insan kaynağı olmalıdır.  İşte burada karşımıza birçok zorluk çıkıyor. Aslında tarımsal  girdi ve çıktılar arasında olması gerekli  ekonomik dengeyi sağlamakta yaşanan zorluklardan bahsetmiyorum. Belki de en önemli sorun köyden kente süregelen göçün artarak devam etmesidir. Dünyada tarımın % 95 aileler tarafından yapıldığı biliniyor. Tarımın sürmesi ise ancak kırsal alanda yaşayan ve tarımsal  faaliyet gösteren ailelerimizin geleneklerinden ve alışkanlıklarından kopmaması ile mümkün olabilir.  Sorun olarak şehrin çevresindeki alanlarda yaşayan ailelerin tarımdan uzaklaşması, bu arazilerin el değiştirmesi ve bu tarımsal alanlara lüks villalar yapılması ile şehrin bu alanlara genişlemesinden bahsediyoru.  Şu anda tarımsal istihdam Türkiye de %19’lara kadar gerilemiş durumda ve ne yazık ki bu oranın şehirlerde yaşayan geri kalan %80’ni beslemesi neredeyse imkansız hale geldi.

Doğal çevrenin korunması kadar coğrafya üzerindeki insan sermayesinin de korunması gerekiyor. 

Uzun yıllar önce kırsala gelip yerleşmiş, bu yöreye, bu coğrafyaya uyum sağlamış birkaç nesildir tarım ile uğraşan köylüler, çiftçiler ve çobanlar zaten çevresindeki kaynakların değerini biliyor ve onları sürdürülebilir şekilde işliyor. Ta ki demografik ve sosyo-ekonomik koşullar onları şehre göç etmeye zorlayıncaya, şehirde yaşayan beyaz yakalıların da şehirden sıkılıp tarımsal alanları yerleşime çevirinceye kadar. 

İsterseniz tarımda teknolojik devrim yapın, tarımsal 4.0 uygulamalarını yaygınlaştırın aile işletmeleri olmadan tarımın varlığı devam edemez. Kurumsal bir tarım politikasının  olamayacağını Sovyetler Birliği, Küba tarihte deneyerek öğrendi. Yine birçok toplum da kaybolan  küçük aile tarımını canlandırarak büyük yıkıcı şoklara dayanabildiğini görmüştür, tıpkı birinci ve ikinci dünya savaşında kuşatmalar yaşayan İngiltere gibi…

EGESÜRÇED olarak bizlerde kırsal yaşamda yöresel koşullara uyum sağlamış, ailecek tarım ile uğraşan nüfusun bu tarzı sürdürmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışıyoruz.

Amacımız kırsal üreticiler için çok çeşitli fırsatlar yaratarak sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın devamlılığını sağlamaktır. Bireysel geleneklerini, kültürel mirasını ve birikimini koruyan çiftçilerimizin modern tekniklere ulaşmasını sağlayacak örgütlenmenin yanında besinlerinde güven ve doğallık arayan tüketicilerimizin de kooperatifler aracılığı ile örgütlenmesi çok önemlidir.  Bu sayede kırsal kesim emeklerinin gerçek değerini alabilecekler. Aynı şekilde şehirde kaliteli ve sağlıklı ürünler talep eden tüketiciler de güvenilir ve kısa değer zincirlerinden istedikleri ürünleri sağlayacaklardır.

Dernek olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi ancak çoklu disiplinlerin biraya getirilerek ortaya konulan aklın tabanda kabullenilmesi ve yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir. Öncelikle yöremizin kırsal ve demografik yapısının anlaşılması gerekiyor.

Dış kaynaklardan çevrilen hap gibi çözümlerden ziyade bu yöreye özgün ve uygun çözümlerin orada yaşayanlar ile birlikte yaratılması gerekiyor. Bu da ancak köylerimize giderek, yani bilfiil sahaya inip tarım ile uğraşanları duyarak dinleyerek sağlanabilir.

Bu süreçte biz de çok yüksek göç yaşayan Urla ilçesini odağımıza aldık. Öncelikle  sahaya inerek tüm köyleri dolaştık, yaşayanları dinledik çeşitli bilimsel anketler gerçekleştirdik. Beslenme alışkanlıkları, lezzet algıları, yemeklerin besin değerleri ve yeni nesillerin Akdeniz beslenmesine olan yatkınlığını ölçtük. Ayrıca  atölyeler, paneller, think tank çalışmaları ve kongreler de gördüklerimizi duyduklarımız paylaştık, öneriler topladık, topluyoruz. Yöresel kalkınma ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırladık hazırlamaya devam ediyoruz. İzleyen dönemde ise kapasite yaratmaya yönelik birçok aktivite planlıyoruz.

Yöremizde döngüsel ekonomin kurulması için hepimizin ortaklaşa çalışması gerekiyor. Sizleri de faaliyetlerimizde görmek desteğinizi almak amacımızı gerçekleştirmemizi kolaylaştıracaktır.  En kısa zamanda bir aktivitemizde görüşmek dileğiyle.

Bozdağ’da Sürdürülebilir Hayat

Bozdağ’da Sürdürülebilir Hayat

1970 senesinin Haziran ayında, Manisa’nın Salihli ilçesinin mapushane müdürü, Rizeli “Gavur” Ali oğlu Ahmet Karaahmetoğlu ve karısı olan öz amca kızı Ayşe Karaahmetoğlu, tek çocukları  Abdurrahman Karaahmetoğlu’ndan ve özbeöz kızları gibi sevdikleri  gelinleri, Giresun Fındık Odası’na 0001 kayıt numarası ile kayıtlı Servet Karamustafaoğlu kızı  İnciser Karaahmetoğlu’ndan olma ilk torunları  Ilgaz Servet Karaahmetoğlu’nu – ki bu satırların yazarının en büyük ağabeyi olur- Ege‘nin sıcağında bir türlü uyuyamaması sebebi ile, Salihli’ye 24 km uzaklıktaki Bozdağ yaylasına çıkarırlar. Oğlan, 2016 senesinde yazları Batı Ege’de, hala yorgan ile yatma imtiyazına sahip olabileceğiniz bu yaylada, öyle bir uyur ki; bu sefer de ebeveynleri, oğlanın hayatta olup olmadığına bakmak zorunda kalırlar.

Ailenin  en ge(n)ç mensubu olan ben, Cüneyt Karaahmetoğlu, kışları ilk önce  Manisa’da, sonrasında da İzmir’de geçen çocukluğum ve 2003’de mezun olduğum üniversite yaşamım boyunca, bazı istisnalar hariç yazlarımın tümünü ailenin 1970’den beri kesintisiz geldiği ve 1978’de de ev inşa ettirdikleri bu kasabada, tam bir Doğu Karadeniz kadını olan babaannem ile geçirdim.

 40’lar ve 50’lerde, asıl mesleği Jandarma Astsubaylığı olan  dedem ile at sırtında, tüm zorunlu şark görevlerini Doğu’nun en ücra köşelerinde yapan ve  söylenenlere göre çok iyi at ve silah kullanan  babaannem, her zaman sırtında orak taşıyan, tam bir Doğu Karadeniz kadını ve asker karısıydı. Bugün hala, Bozdağ’da onu hatırlayan  insanlarla konuştuğumda, akla gelen ilk görüntü, omuzundan hiç ayırmadığı orağıyla yürümesidir. Çocukluğumda sürekli bana bir şey yedirmeye çalışan ve doyduktan sonra normal olarak tüm sunduklarına hayır dememin sonucunda yüzündeki muzip gülümsemeyle “Peki babamınkileri yer misun?” diyecek kadar doğallığa sahip olan babaannemin, annem kadar bende hakkı vardır.

 Babaannem, üç torunu, çok sevdiği gelini  ve hep kızdığı ama hiç kıyamadığı oğlu bir araya geldiğinde kocasından kalma Kırıkkale yapımı  7.65 liği- ki vefatına yakın, babam’ın yarı serzenişi yarı memnuniyeti ile hep belirtiği gibi, silahı oğluna değil gelinine emanet etmişti- , Bozdağ’da evin balkonunda çıkarır, birkaç el saydırdıktan sonra  mutlaka bize de attırırdı.  Arada da yıllarca jandarma karakollarında görev yapmış bir kadının kadim bilgeliği ile jandarma komutanını gördüğünde hatırlatır; “Ben torunlarım geldiğinde saydıriyurum aklınızda olsun ha” derdi.

 2003’de okuldan mezun olmamla beraber, çalıştığım meslekte  başka şansım olmadığı için İstanbul’a gittim. İstanbul’daki çömezlik, hayat mücadelesi, gençlik gibi sebepler ile beraber sanırım ilk 8-9 yıl hiç Bozdağ’ı aramadım. Sadece kısa gidiş gelişler bana yetiyordu ama sonrasında, sanırım şehrin keyfini de almam ve başka şeyler aramaya başlayacak kıvama ulaşmamla beraber, Bozdağ hep burnumda tütmeye başladı. 2016’nın Nisanı’nda şartların da benim dışımda gelişmesiyle Bozdağ’da hep hayalim olan bir seneyi geçirmeye karar verdim ve Mayıs’ın başında buraya geldim. Bundan sonrakiler, 13 senenin 10’unu geçirdiğim  Beyoğlu ve Cihangir ikametinden sonra, birden kış hane sayısının sadece 25 civarında olduğu bir köye gelip,  bu yazının yazıldığı tarihte hemen hemen bu köyde bir yılını geçiren 37 yaşında birinin yazdıklarıdır:

20150922-bozdag-00021

 Buraya, Mayıs’ta ilk geldiğim zaman toprak, annemler tarafından belletilmiş, gübresi attırılmış ve domates ile patatesi ekilmiş idi. Ben de çocukluk ve gençlikten kalma bilgilerle – çoğunlukla da çocukluğumda sadece babaannemi izleyerek öğrendiğim çapayı nasıl bu kadar iyi  yaptığıma şaşırıp – salatalık, topan patlıcan, biber ve nane ektim.  Bozdağ’a gelmemle beraber her sabah 5:30 ‘da kalkmaya ve saat 10’da yatmaya kendimi ayarladım. Sabah, tıpkı ben beş yaşındayken vefat eden dedem’in yaptığı gibi, gün doğmadan kalkıp inanılmaz olan kuş seslerini dinledim. Sonrasında İstanbul’da son bir seneden beri yaptığım gibi birkaç sabahta bir kendi ekmeğimi yapmaya başladım. İstanbul’da genelde arabaların yanından, Fındıklı – Sirkeci hattında yaptığım 5kmlik koşuları burada da yaptım; tabii inanılmaz temiz hava ve sebillerden akan sular eşliğinde.

 Yazın domates zamanında, kış için 90 soda şişesine yakın -blogun sonraki yazılarında Ayla Teyzem’in soda şişesine domates konservesi tarifi gelecek-  domates konservesi yaptım. İlk defa turşu kurdum. Buradan çok sevdiğim  İngilizler’in Eminanım’ın torunu ve benim de çok iyi arkadaşım olan Stasie sayesinde unutulmayan tarif ile ilk defa  Vişne Likörü (Cherry Brandy ve ahududu likörü yaptım.

 Bahçeye, İstanbul’da yaşarken evde hep yetiştirmek istediğim ama hiçbir zaman yapamadığım ve her seferinde Cihangir Karfur’dan ufacık paketlerine 5’er lira verirken kendime kızdığım biberiye, fesleğen ve taze kekik ektim ve büyük bir keyifle, çoğunlukla da yemeğin arasında hızlı hızlı bahçeye gelip, büyük bir hazla bunlardan koparıp yemek yaptım.

 Ağustos başından itibaren, iki buçuk ay boyunca baktığın, çapaladığın, otlarını yolduğun bahçedeki ürünler de vermeye başlayınca Bozdağ iyice keyifli bir hale geldi.

 Buradaki yörükler Bozdağ’a geliş ve gidiş zamanlarını şöyle tarif ederler. Bozdağ’a Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günlerde (19 Mayıs) gelinir, Atatürk’ün öldüğü günlerde de (10 Kasım)  Bozdağ’dan ayrılınır. Bu tarihlerde Bozdağ’ın hem havası yaşamaya uygun hale gelir, hem de buranın temel geçim kaynağı olan patatesin (kumpir der buralılar) ekim zamanıdır. 10 Kasım ise artık iyice havaların soğumaya başladığı ve patatesin de topraktan kazılmasının bittiği zamanlardır.

 Aslında Bozdağ’ı daha önce ilkbaharda, yazın ve kışın görmüştüm ama herkesin buranın ayrı bir güzelliği olur dediği sonbaharda hiç görmemiştim. En çok merak ettiğim zaman sonbahardı ve yavaş yavaş yaklaşıyordu. Gerçekten de en az dedikleri kadar varmış:

_DSC0540

 Eylül’de aileme kışı burada geçireceğimi söylediğimde, benim kafama her  koyduğumu yaptığımı bilen ailem bile buna ihtimal vermedi. Büyük ihtimalle bebekliğimi bilen köylüler gibi şunu düşündüler: Hevesini alınca ve zorluğunu biraz görünce gider. Kış ile ilgili de yörüklerden gelen kadim bilgiler, kışın çok da kolay geçmeyeceğine işaret ediyordu. Onların dediğine göre yaban arısının (burada sarıca arı deniyor) çok olduğu seneler kış sert geçermiş. Bir de hayvanlar yazın en sıcak günlerinde bile sırtlarını güneşe çevirip yatıyorlarsa o kış çok sert olurmuş. Tabii ki yüzlerce yıllık deneyimlerden kuşaktan kuşağa aktarılan kadim bilgi şaşmadı ve inanılmaz karlı ve sert bir kış geçti: 

_DSC0862

 Aralık’ın başında başlayan, buradaki köylüleri bile yıldıran kuru soğuk 27 Aralık’ta başlayıp Şubat’ın 10’una kadar merkezde yerden kalkmayan inanılmaz bir kara çevirdi kendini. Geriye dönüp baktığımda buraya geldiğimden beri verdiğim en akıllı karar, nispeten kışı kolay geçirmemi sağladı: Poyraza açık salonda yaşama fikrinden vazgeçip güneye bakan ve çocukluğumda bababannemle ile yattığımız küçük odada küçük bir hayat yarattım. Tüm her şeyimi burada yaşayacak şekilde tasarladım ve de tuğlalı bir soba aldım. (içi  ısı tuğlası ile döşenmiş soba geç ısınır fakat çok geç soğur).

IMG_0606

 Kışın hayatımda ilk defa gece yatarken suların donmaması için açık bırakılması gerektiğini öğrendim ; buzdolabının soğutma amaçlı değil de yeri gelince ürünlerin donmaması amacıyla da kullanılabildiğini öğrendim; nasıl baca temizleneceğini öğrendim; 23-24 derecelik odadan -15 derecelik mutfağa girip paltolarla yemek yapmanın nasıl bir his olduğunu öğrendim…

 Şimdi bahar yavaş yavaş geliyor ve ben yine ilk defa burada bahar için hazırlıklar yapacağım. Bugün ilk defa bahçedeki ağaçları budattım. Budatmakla ilgili asıl hoşuma giden, agaca çıkmayı seven biri olsam, burada yaşadığım süre boyunca o budamayı yapacak bilgiyi edinebilmemdi. Şimdi sırada bahçenin bellenme kısmı var. Sonra burada çobanlık yapan çocukluk arkadaşımdan alınacak koyun gübresinin bahçeye serilmesi ve sonra da dikim işleri var. İlk defa hayatımda bunların hepsini ben yapacağım.

 Bu yazı, bir şekilde kurucu üyelerinden biri olduğum EGESÜRÇED’in bloğu için yazıldı. Derneğimizin kısaltmasının ilk üç harfine ve temel mantığına adını veren “Sürdürülebilirlik” kavramı aslında benim onu samimiyetsizce kullananların çok olmasından dolayı ilk başlarda epey “ayar” olduğum bir kavram. Benim gözlemim, bu kavramın şehirdeki bir kısım “üst düzey” insanın ağzını yayarak söylerken  popülerliğinden çatır çatır faydalandığı ve bu kavramı sevimsiz hale getirdikleridir.

 Sürdürülebilirlik nedir?

 Benim için 40 yıldan beri aynı yerde 3 kuşaktır kahvecilik yapan Telli Mehmet’in kahvesinde, köyün orta yaşlıların birinin masama gelip oturup, dede’nin kahkahası çarşıda hiç eksik olmazdı, hem külhanbeyi hem de çok hoş sohbet adamdı demesidir ya da babası gibi, beşeri münasebetleri çok iyi olan babamın, biraz da biz çocuklarına olan lütfuyla “eskiden dişçi Apo derlerdi şimdi Cüneyt’in babası diyorlar demesidir” ya da bababannem’in şimdiki aklımla fark ettiğim kırsala dair belli etmeden öğrettiği sürü şeyi hiç zorlanmadan yapabilmemdir ya da üç kuşaktan beri alışveriş yaptığın mandıranın sana bu o deriden çıkan tulum peynirini çok tuzlu olduğu için satmak istememesidir ya da  her Cuma günü sabah pazara gittikten sonra, 1985’de ölen eşinin mezar ziyaretini tek bir hafta bile atlamayan babaannem’den gördüğüm, sevdiğin, değer verdiğinin birinin mezarına özenini, babaannem ve dedem’in mezarlarına herhangi bir dine inanmamama rağmen sürdürmemdir.

  13584966_10153905481159023_5969069003332616224_o

 Ben, burada yaşayan ailenin 3. kuşağı olarak bunları sürdürebilme bilincine, şansına ve -biraz da naçizane-  cesaretine sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eminim babaannem ile dedem, evimizden uzaktan görülen mezarlarında da bu sürdürülebilirlikten çok mutlulardır ve ailemizin benden sonraki kuşakları da umarım onlara aktarmayı başaracağımız bilgiler ve değerler ile buranın bizim için değerini sürdürürler ve daha da geliştirirler.

 Umarım, kurulmasına öncülük ettiğimiz ve sonrasında da herhangi bir beklentimiz olmadan hayatlarımızdan feragat ederek büyütmeye, geliştirmeye çalıştığımız bu dernek, gittikçe kaybettiğimiz ve ne yazık ki toplumun bir kesiminde bunun matah bir şey olarak görülmediği kadim bilgilerin, geleneklerin, yemeklerin sürdürülmesinin, bir toplum için ne kadar önemli olduğuyla ilgili insanların kafasında bir nebze de olsa soru işareti yaratabilir.

 Sevgi ve saygılarımla,

Cüneyt Karaahmetoğlu 

www.cuneytkaraahmetoglu.com

Bozdağ

02.05.2017

Urla’nın En Tatlı ve Farklı Lezzet Durağı: İrmik Hanım

Urla’nın En Tatlı ve Farklı Lezzet Durağı: İrmik Hanım

Acı badem kurabiyesi, keçi sütlü dondurma, renkli makaronlar… Şık bir pastane nerededir buralarda? Buralarda derken Urla’da.

2015 yılında açılan İrmik Hanım isimli pastane Urla Sanat Sokağı’na ayrı bir renk kattı. Pastaneye her giden tarifi Avrupa mutfaklarından gelme hafif, lezzetli ve olabildiğince sağlıklı malzemelerden oluşan pastaları, poğaçaları, kurabiyeleri yedikçe çevresine anlattı. İrmik Hanım’ın ünü önce Urla’nın sonra da İzmir’in sınırlarını aştı.

Esra Hanım ve Acıbadem Ezmesi

Pastaneyi eşiyle birlikte işleten Esra Özkutlu bir biyolog. Küçük yaştan beri tatlıyı ve tatlılar yapmayı seven bir biyolog. İlaç sektöründen aktif olarak 10 yıl çalıştıktan sonra yurtdışı görevi sırasında pastacılığa merak sarıp Paris’te Cordon Bleu’den uzun süren bir eğitim almaya başlamış. İstanbul’a döndüğünde önce bir butik pastanede gönüllü olarak sonra başka bir yerde profesyonel olarak çalışmış bu sürede de eğitimini Paris’e gidip gelerek tamamlamış. Büyükşehirden uzak olmayan ama İstanbul’da da olmayan bir yerde pastane açma fikri geliştiğinde İzmir’in sahil beldelerini gezmişler. Foça, Alaçatı derken birden Urla’da karar kılmışlar.

Neden Urla’yı seçtiniz diye sorduğumuzda Esra Hanım önceden belirledikleri 3 kriteri sayıyor: Havaalanına yakın olması, çocuğu için uygun okulların olması, büyükşehirden uzak olmaması.

İstanbul’dan buraya gelip yerleşmek isteyenlere tavsiyesi önce ev kiralayarak bir süre denemeleri. Gelip de dönen çok oluyor, diyor.

Esra Hanım şöyle devam ediyor: Urla’nın kendine ait güzelliği, zeytin ağaçları, diğer yerlere göre daha yeşil olması bizi etkiledi. Urla’nın kendine has bir havası var, hem yaz hem kışın hareketli. Urla büyük, 5 kola ayrılıyor ve bölgesi çok geniş bir alan. Üstelik merkezde pastane niteliğinde bir yer olmaması dikkatimizi çekti. Urla’da yaşayıp Urla’nın merkezine gelmeyen ama börek almaya İzmir’e gidenler var.

İrmik Hanım’ı diğer pastanelerden ayıran ününe ün katan temel bazı özellikler aslında sürdürülebilirlikle de ilgili. Sürdürülebilir bir yaşam için sağlıklı beslenmek bunun için de tüm gıda ürünlerinin yapımında vücuda en az zarar verenleri seçmek gerek. İrmik Hanım bu anlamda üstüne düşen sorumluluğu yerine getiriyor. İrmik Hanım, Açık Mutfak konseptli nadir yerlerden birisi. Esra Hanım pastanesindeki ilkelerle ilgili olarak şunları söylüyor: Hep dürüst olmaya çalışıyorum. Mutfağımda kullandığım en büyük katkı maddesi kabartma tozudur. Margarin ve pastacılık yağlarını kullanmıyorum, tereyağı mümkünse yöresel tereyağı kullanıyorum. Kremamı kaliteli endüstriyel ürünlerden, krem şantiyi toz yerine kremadan yapıyorum. Çok az kakao ve Belçika çikolatası kullanıyorum. Tatlıların bazılarına şeker yerine kuru üzüm, pekmez gibi ürünler koyuyorum. Şeker olarak da sadece pancar şekeri kullanıyorum.  Örneğin Urla’ya özgü acıbadem kurabiyesini burada yapıyoruz. Keçi sütlü dondurmamız çok ünlü. Ayrıca burada cennet hurması çok; cennet hurmasını getiriyorlar dondurma yapıyorum. Turunç çok ekşi bir meyve onun suyunu salataya sıkıyorum, çok lezzetli oluyor, tavsiye ederim.”

İrmik Hanım Pastanesi’nde geçmişten gelen acıbadem kurabiyesi gibi lezzetler ile Fransız makaronlarla yan yana duruyor. Urla’nın merkezini ziyaret edenler için sorumlu, kaliteli ve lezzetli bir durak oldu. Siz de Urla’da merkezdeki Sanat Sokağı civarında güzel vakit geçirmek ve çocuklarınıza lezzetli tatlılar yedirmek isterseniz burada Esra Hanım ve ekibi sizi bekliyor.

Esra Hanım ve Egesürced1

Esra Hanım’ın daha önce bloğunda yayınladığı lezzetli ve hafif bir çilekli dondurma tarifi:

230 gram ayıklanmış, yıkanmış taze çilek, 130 gram süt, 120 ml. Krema, 120 gram şeker, bir tutam vanilya

Şekeri çilekle güzelce karıştırın. İçine süt ve kremayı da koyun. Vanilyayı da ekleyin. Dondurma makinasının haznesine hepsini boşaltın. 25 dakika içinde dondurmanız hazır olacak. Açık pembe rengini alan dondurmanın fotoğrafını buradan görebilirsiniz: 

http://irmikhanim.blogspot.com.tr/2014/09/cilekli-dondurma.html .

Röportaj : Doç. Dr. Ferah Onat
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi
EgeSürçed Dernek Üyesi

Zeytinyağı Satın Alırken…

Zeytinyağı Satın Alırken…

Biz tüketicilerin, özellikle de büyükşehirde yaşayanların, hele hele çocuğu olanların üzerinde titizlikle durdukları bir soru vardır akıllarında: Daha sağlıklı daha doğal, hilesiz gıdalara nasıl ulaşılır? Özellikle de aracı olmadan, doğrudan üreticiden satın almak ne kadar güvenilir olur?

Tüketicilerin zeytinyağı satın alma aşamasında markalı ürün tercih etmeleri, etiket üzerinde firma ve ürüne ait (işletme kayıt numarası, tavsiye edilen son kullanma tarihi, üretici firma iletişim bilgileri gibi…) bilgilere ulaşabiliyor olmaları gerekir ki, güvenli gıdaya ulaşmak mümkün olsun. Çünkü markalı ürünler bakanlık tarafından denetleniyor.

 

“Olio nuovo, vino vecchio ; zeytinyağının yenisi, şarabın eskisi”

 

Zeytinyağının kendine özgü tat, koku, renk ve aromasını değiştirebilecek dört ana etkiden birisi zaman, diğer unsurlar ise ışık, ısı ve hava… O nedenle, zeytinyağı, rafta ışık ve/veya güneşe maruz kalmamış ürünlerden, koyu renk cam şişe veya teneke ambalajda, etiket bilgileri kontrol edilerek satın alınmalı, kullanım sırasında hava ile teması engellemek adına ambalaj ağızları sıkı sıkıya kapalı tutulmalı, serin ve karanlık bir yerde saklanmalı ve en fazla iki yıl içerisinde tüketilmelidir.

 

Kesinlikle uzak durulması gereken ürünler ise, denetimi yapılmadığından dolayı, içinde ne olduğu belli olmayan, hiçbir saklama koşuluna uyulmadan, özellikle yaz aylarında, yol kenarlarında, pazarlarda satılan ya da köylerden organik diye eşin dostun getirdiği pet şişelerde satılan zeytinyağlarıdır…

Processed with VSCO with c1 preset

 

2016-2017 Zeytin Sezonu

 

İklim değişikliklerinden en çok etkilenen ürünlerden birisi zeytin… 2016 yılında yaz mevsiminin kurak geçmesi ve zeytin kurdu zararlısı, ham zeytinde verim ve kalite kayıplarına neden oldu. Ham zeytin kalitesindeki sıkıntılar, sofralık zeytin üretimi, özellikle naturel sızma zeytinyağı üretimi ve kalitesini de olumsuz etkiledi. Zeytinyağı asitlik değerleri yüksek seyretti, az miktarda ulaşabildiğimiz sızma zeytinyağlarında ise tat ve nefaset ile ilgili sıkıntılar mevcut. O nedenle, geçen seneden devreden bir zeytinyağı stoğu olsa da, zeytinyağı üretim maliyetleri ve bu sezondaki naturel sızma zeytinyağı arzının düşüklüğü dolayısıyla fiyatların yükselmesi bekleniyor.

 

Fiyat artışı sonucu, her sene yaşanan sıkıntılar yine yaşanacak. Yüksek fiyattan dolayı, zeytinyağı fiyatını düşürme adına, her sezon olduğu gibi, zeytinyağı içerisine değeri daha düşük diğer yağlar karıştırılmaya devam edilecek (tağşiş), yaz sezonunda yol kenarlarında markasız, uygun olmayan ambalajlarda zeytinyağı adı altında kim bilir neler satılacak, tüketicilere neler neler yedirilecek…

Üretici emeğinin karşılığı olarak ürününü olması gereken fiyata satmak istiyor. Sürdürülebilir bir üretim dolayısıyla sürdürülebilir ürün arzı için istikrarlı bir fiyat politikası istiyor ki sağlık ve kaliteden ödün vermeden topraktan sofraya güvenli gıda zincirini oluşturmaya katkı sağlayabilsin.

 

zeytin sepeti

 

Sürdürülebilir Tarım Sürdürülebilir Ürün Arzı – Zeytinyağı

Biz Ayvalık bölgesinde, zeytin tarımı ile uğraşan bir aileyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından geliştirilen ve ülkemizde en yaygın sürdürülebilir tarım yöntemi olarak kullanılan, “İyi Tarım Uygulamaları” çerçevesinde zeytin tarımımızı sürdürüyoruz.  “İyi Tarım uygulamaları” topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarında kontrol sağlandığının kanıtıdır. Bu sistem, izlenebilirlik esasından yola çıkarak,  yetkilendirilmiş kuruluş danışmanlığında, üretimden pazarlamaya kadar olan tüm sürecin kayıt altına alınmasını zorunlu kılıyor.

 

Apelasyon adlı e-dergide “Tarım Romantik Değildir” başlıklı bir yazı vardı. Özetle, kentten kırsala kaçıp, tarımla toprakla uğraşmak isteyenlere tavsiyelerde bulunup, bu işin zorluklarından bahsediyordu (yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz   http://apelasyon.com/Yazi/460-tarim-romantik-degildir). Tarım gerçekten romantik değildir, her yönüyle uzmanlık ister, kontrol edebildiğimiz ve doğaya, iklime bağlı olarak edemediğimiz faktörler ile birlikte… Örneğin zeytin tarımı 12 ay hiç bitmez… Gübrelemesi, budaması, sulaması, hastalık ve zararlılarla mücadelesi… Diyelim ki her şey yolunda gitti, ürünü hasat ettik, üründe kalite, fiyat, tüketim ve pazarlama sorunları??? Zeytin dalından sofraya yağ olarak gelene kadar pek çok sorunla, aracıyla karşılaşıyor. Bu süreçte kaliteden ödün vermek, tüketicinin dolayısıyla gelecek nesillerin sağlığıyla oynamak demek.

Güvenli gıda tüketimi ile tüketici sağlığının korunması, sürdürülebilir kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim ile mümkün…

 

O nedenle diliyoruz ki;

 

Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ve güvenli ürün arzı ile sürdürülebilir sağlıklı nesiller & sürdürülebilir gelecek…

 BURCU EFE

Gıda Mühendisi, MBA

Zeytinyağı Tadım Uzmanı

MACCA Zeytinyağı

Aşçı Olmak

Aşçı Olmak

Günümüzde aşçılık, yemek pişirmek, sunmak yani popüler kültürde “Şef” olmak yükselen bir değer. Peki neden bu kadar moda bu iş? Bu soruya kimse hala daha mantıklı bir cevap veremiyor. İzlediğimiz filmlerden mi? Yemek programları mı? Yoksa insanların kafasında ki -Oh! ne güzel hem yemek yapıyorlar hem kazanıyorlar- düşüncesi mi?

 Kimseye mesleğimiz şöyle zor böyle zor diye ahkam kesmeyeceğim. Bana göre emek verilen, uğraşılan her mesleğin kendine ait zorlukları var. Mutfak Sanatları diye geçer ama bana göre, hatta bizlere göre zanaattır; Aşçılık. Bunu doğru yönlendirebiliyor muyuz? bunları konuşmamız gerekiyor. Mesleğinin başında olan bir insan olarak söylemek istediğim şudur ki; bizim gibi genç aşçılara güvenilmeli ve doğru yol gösterilmeli. “Yurt dışına git işte” diyerek olmamalı bunun cevabı. Bu güzel Anadolu Yöresel Mutfağını bizler nasıl öğrenebiliriz, ya da tam bilmeden nasıl dışarıda bu mutfağı savunabiliriz? Bunu yapmıyor mu ustalarımız? Tabii ki de yapan var ama yapmayan da çok. Önce kendi toprağımızı tanımalıyız, sonra dileyen aşçılar Risotto pişirmek istiyorsa pişirebilir, Taco yapmak istiyorsa yapabilir. Ama önce biz, bizim mutfağımız.

ahci_olmak_1

Bunun için neler yapmalıyız? Tarif anlatmalıyız, pişirme tekniği anlatmalıyız yani kısacası saklamamalıyız, paylaşmalıyız. Bizlerin de geleceğin aşçı adaylarına örnek olması gerekiyor. Mutfağımızı sevdirmeliyiz. Zeytinimizi, Siyez bulgurumuzu, üzümümüzü anlatmalıyız. 1 litre zeytinyağı için 5-6 kilo zeytinin kullanıldığını, Siyezin 10.000 yıla dayandığını bilmeleri, bilmemiz çok önemli. Yemeklerimizi paylaşmalı ve sunumuna değer vermeliyiz. Füzyona karşı mıyım? Tabii ki de hayır gerekli olduğu kadar füzyon da hayatımızda olmalı. Ve belki de en önemlisi lütfen kimse “bu iş yapılmaz, ayaktasın yoruluyorsun, öyle kolay değil o işler” demesin. Büyüklerimiz bu işi sevsin ve sevdirsin.

Bilinçlenmek günümüzün en büyük problemlerinden biri, eğer yeni nesillere mutfak kültürü nasıl aktarılırsa bu yeni nesillerce öyle devam edebilir. Örneğin, otları konuşmalıyız. Zeytinyağı ile ne kadar yakışabileceğini, ne kadar pişerse C, E, A vitaminlerini kaybetmez… bu bilgileri aktarmalıyız. Konu sadece lezzet olmamalı, aynı zamanda sağlıklı beslenmenin de önemini vurgulamalıyız. İşte o zaman bizler, bizden sonrakiler ve onlardan sonrakiler daha dolu aşçılar olarak gelecektir.

Sağlıklı ve leziz sofralarda buluşmak dileğiyle.

Mehmet Can Altunay
Eğitmen Şef
www.izmiryemekkursu.net
www.rokamutfak.com

AĞAÇ + EKŞİ MAYA = ODUN FIRINDA EKMEK

AĞAÇ + EKŞİ MAYA = ODUN FIRINDA EKMEK

Odun ateşinde pişen pizzalar
Odun ateşinde pişen pizzalar

Taşdibi Fırın ekibi olarak bizim için sürdürebilirliğin formülü işte bu.

En basit ifade ile sürdürebilirlik, hem kendine yeten hem de kendini yeniden üretebilen  döngüsel bir tedarik zinciri olarak tanımlanabilir. Herhangi bir sürecin sürdürülebilir olması için en önemli kriter, tüketilen enerjinin yeniden üretilebilir olması.

Peki odun fırınında ekşi maya ekmek yapma süreci nasıl sürdürülebilir oluyor?

Ekşi maya başlı başına sürdürülebilir bir ürün. Biz önce ekşi maya üretmekle başladık. Dokuz yıl önce biraz unu suyla karıştırıp açık havada bırakarak içindeki maya hücrelerinin üremesini ve nefes almaya başlamasını sağladık. Ekşi mayamız olgunlaştığı zaman bir kısmını ana maya olarak ayırıp, geri kalanını ekmek hamuruna katarak ekşi mayalı ekmek yapmaya başladık. Ana mayamızı sürekli olarak beslemeye devam ettik. Dokuz yıl boyunca beslediğimiz bir kap maya ile yüzlerce ekmek yaptık. Ekşi maya beslendiği sürece kendini sürekli yenilediği ve çoğaldığı için başlı başına sürdürebilirliği temsil ediyor. Ayrıca doğalgaz, petrol, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarını da tüketmiyor. Dünya üzerinde yüz yılı aşkın yıldır yaşayan, insan ömrünü aşan ekşi mayalar olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız devirde ninelerimizin ninelerinden öğrendikleri biçimde, yüzlerce yıl önce kullanılan tekniklerle maya üretmeye devam edebiliyoruz. Bizim çocuklarımız da aynı yöntemlerle maya üretmeye devam edebilirler. Yeterki bu döngüyü sürdürmeye niyetli biri olsun.

Glutensiz ekşi maya ekmeklerimiz
Glutensiz ekşi maya ekmeklerimiz,

Formüldeki diğer eleman olan ağaç ise ekmeği pişirmek için kullandığımız enerji kaynağını temsil ediyor. Bahçemizdeki zeytin ve meyve ağaçlarımız her yıl budanıyor ve kesilen dalları odun fırınında yakmak üzere kullanıyoruz. Doğanın sürdürülebilir döngüsü içinde her yıl büyümekte olan ağaçlar bize yenilenebilir enerji kaynağı oluşturuyorlar.

Böylece hem ekşi mayamız, hem de ağaçlarımız sayesinde odun fırınında pişen ekmeklerimiz bizim için sürdürülebilirliği temsil ediyorlar.

Ama hiçbirimiz ekmeğimiz kadar masum değiliz… Taşdibi Fırın olarak zamana karşı yarıştığımız için elektrikli fırın kullandığımızda yenilenemeyen elektrik enerjisi kullanıyoruz ve bu enerjinin üretilmesi için doğaya salınan karbondioksit üretimini artıyoruz. Diğer bir deyişle karbon ayak izimizi bırakıyoruz. Her birimiz evlerimizde kullandığımız elektriği ve doğalgazı, arabalarımızda kullandığımız yakıtı tüketip ‘modern hayat’ içinde yaşamımızı sürdürürken, ardımızda bıraktığımız karbon ayak izlerimizi arttırmış oluyoruz.

Bu dernekte var olmamızın amacı aslında ardımızda bıraktığımız karbon ayak izlerine ait sorumluluğu sahiplenmek ve doğaya olan borcumuzu ödemek.  Toplumda sürdürülebilirlik bilincini oluşturmak ve güzel ülkemizdeki sürdürülebilir değerleri sonraki nesillere aktarabilecekler yollar açabilmek amacıyla dernek çalışmalarına katkıda bulunmayı umut ediyoruz.

Barış ve huzurun sürdürülebilir olduğu günlere doğru yol almak dileklerimizle…

Özge Alkanat
tasdibifirin.com

*Dr. Özge Alkanat klinik psikolog ve çift-aile terapistidir. Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu uygulayıcı ve eğitimci, Yaşar Üniversitesinde yarı zamanlı eğitimci ve süpervizör olarak görev yapmış olan Alkanat, EGESÜRÇED’in yanı sıra Çift ve Aile Terapileri Derneği kurucu üyesi ve Uluslararası Aile Terapiler Derneği IFTA’nın yönetim kurulu üyesidir.

 

Urla Geleneksel Mutfak Kültürü Araştırmasının Sonuçlarının Paylaşıldığı Toplantı 28 Mayıs Cumartesi Günü Urla’da Gerçekleşti

Plaket Töreni

Urla merkezli Ege Sürçed Derneği tarafından yürütülen sürdürülebilir bir gelecek için geleneksel mutfak kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bir dizi proje hayata geçirilmektedir. Bu projelerden ilki yöremizdeki yemek kültürü algısının ölçülmesi ve kültürel birikimimizi derlenmesi amacıyla Ege Sürçed ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu bilimsel araştırma projesinin 10 hafta süren ve tüm Urla’yı kapsayan saha çalışması 20 Mayıs 2016 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır. Bu saha çalışmasının bilgilendirme toplantısı 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Urla Toprak Sahne Sanat merkezi Necati Cumalı Salonunda gerçekleşmiştir.

Toplantıya Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,  Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Ege Sürçed Derneği Dernek başkanı Mahmut Genç ile Urla köy muhtarları ve Urla sakinleri katılmıştır.

Toplantının ilk kısmında projenin yapısı, nedenleri ve ilk sonuçlarından kısaca bahsedilerek projenin izleyen aşamaları hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilimsel araştırma projesinin amacı Urla yöremizdeki yemek kültürü algısını ölçmek ve olabildiğince kültürel birikimi derlemektir. Bu amaçla Urla’nın tüm nüfusunu temsil edecek kadar sakinimiz ile 10 hafta boyunca yaşadıkları yerlerde karşılıklı görüşmeler yapılmış ve bir anket üzerinden veriler derlenmiştir.  Örnekleme tüm köyler ve merkez ilçe içinde rastgele yapılarak  tüm yaş gruplarından insanlar ile anket yapılmıştır. Çalışma kapsamında, tek tek yemeklerden ziyade daha geniş perspektifde, sahadaki insanlar bizzat dinlenerek  geleneksel yemek kültürü ve değişim algısı  ölçülmüştür. Bir sonraki aşamada sonuçların istatistiksel yorumlanması yapılarak bu çalışma bilimsel makale olarak yayınlanacaktır.

Toplantının ikinci yarısında ise dernek üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil yöneticiliğinde gerçekleşen panelde girişimleri ile çevrelerine örnek olan Şerife Kublay, Hilmiye Günay ve Bahar Doğru bugüne kadar yaşadıkları ile gelecekten beklentilerini anlatmışlardır. Ayrıca dernek üyemiz Cüneyt Karaahmetoğlu tarafından çekilen kısa filmlerin birincisi “Körmen” de toplantı sırasında ilk kez gösterilmiştir.

Programın son kısmında projeye büyük destek destek veren Urla Kaymakamlığı ve Urla belediyesi ile köy muhtarlarımıza teşekkür plaketleri yine sayın kaymakamımız Murat Sefa Demiryürek ile Dernek Başkanı Mahmut Genç tarafından verilmiş,  kendilerine desteklerinden dolayı yeniden teşekkür edilmiştir.

28 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapılan toplantımız da projemize destek veren Urla sakinlerimize plaketlerimizi sunarken
Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Dernek Başkanı Mahmut Genç tarafından  projemize destek veren Urla sakinlerimize  ve Muhtarlarımıza plaketlerimizi ve teşekkür belgelerini sunarken

Bu projenin daha kapsamlı sonuçlarının  duyurulacağı toplantı  Eylül ayında Yaşar Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecektir. Yayınlanacak bilimsel makaleler sayesinde yöremizin uluslararası camiada yer edinmesini ve ilerde gerçekleştirilecek daha büyük çalışmalara da temel teşkil etmesini amaçlıyoruz. Dernek olarak bizlerde elde edilen sonuçların ışığında amaçladığımız  diğer projelerimize de yön vermeyi düşünüyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için geleneksel yemek kültürümüzün kaybolmadan derlenmesi ve diğer nesillere aktarılması adına çalışmalarımız hız kaybetmeden devam edecektir. Bu  proje sayesinde  bir çok yeni dost kazandık, kaynaştık ve hepberaber  daha güçlü ve ses getirecek projeler gerçekleştireceğiz

Zeytinler Köyü sakinlerimizden Hilmiye Günay
Zeytinler Köyü sakinlerimizden Hilmiye Günay

Tüm Projelerimize en baştan beri verdikleri destekler nedeniyle başta Urla   Kaymakamlığı ve Urla Belediyesine ve tüm Urla sakinlerimize tekrar teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarımızda beraber olmayı diliyoruz.

EGESÜRÇED

Bu hafta Urla İskeledeydik

Bu hafta Urla İskeledeydik

Urla yöresel mutfağı hakkında yapılan bilimsel çalışmamız tüm hızı ile devam ediyor. Bu hafta çalışmamıza Urla İskele’de devam ettik. 18 Mart gibi anlamlı bir günde güneşli  bir havada  verimli bir çalışma yaptık, bir yandan derledik bir yandan da öğrendik, planlanan görevlerimizi sonuçlandırdık. Her geçen hafta ekibimiz, tıpkı sırayla düşen cemreler gibi  çalışmamıza ve Urla’ya  bir nebze  daha fazla ısınıyor, motivasyonu artıyor. Her daim güleryüzlü hocalarımızı ve  öğrencilerimizi gören yöre sakinlerimiz ise her seferinde  daha fazla yardımcı oluyorlar bizlere.  Bu güzel etkileşiminin sürmesi ve başarılı bir çalışma ile taçlandırılması hepimizin ortak dileği.

Bu hafta bir ilki gerçekleştirdik hep beraber. Artık  periscope dan sosyal medyada canlı yayınlar yapıyoruz,  neler yaptığımızı ve yaşadığımız güzel anları kısa kısa bizim ile olamayan gönüldaşlarımız ile paylaşıyoruz.

İskele Muhtarımız ile Anket yapıyoruzBu haftaki çalışmamıza, çanakkale deniz zaferinin yıl dönümünde,   İskele merkezinde başladı. İlk olarak muhtarımız Yeşim Temiztepe’ye uğradık. Hemen muhtarlık ofisinin yanındaki  küçük çay bahçesinde içimizi güneşin  mi yoksa sohbetin  mi ısıttığını tam anlayamadan türk kahvesi ve sakızlı kurabiyeler eşliğinde projemizi, amacımızı ve nedenlerimizi anlattık.  Muhtar hanım tam bir İskele sevdalısı, bu sevda çok küçük yaşlarında başlamış ve her dem artarak devam etmiş. Sabahları mutlaka iskeleye uyanmalıyım, bu denizi görmeliyim diyen genç muhtarımızdan Urla iskele’nin güzel hikayesini dinledik. Ne yazık ki artık yaşamayan İskele sakinlerinden ve hala yaşayan, yaşatılmaya çalışılan  yemek kültüründen bolca konuştuk.  Ferah Hocamız Yeşim muhtarımız ile uzun bir çalışma yaptı ve  çok değerli bilgiler derledi. Bize kültürel mirasımız hakkında bir çok bilgi verecek  amca ve teyzelerimizin de bilgisini de alarak tekrar görüşmek üzere sözleşip ayrıldık muhtarlıkdan.

Egesürced anketi Urla iskele enginar cı teyze ileIMG_3405
Bu arada diğer herkes çevreye dağılarak evlerde, bahçelerde, kahvelerde ve otellerde anketlerini tamamladı. O gün iskele merkeze gelenler mutlaka bizden birisini ya bir dükkan önünde esnaf ile, ya bir parkda bir dede ile bankta  yada bir kamyonetin kasasında enginar satan teyze ile anket yaparken görmüştür. Öğrenci arkadaşlarımızın da  yaptıkları sohbetler ve Urla’lılar ile girdikleri karşılıklı etkileşimlerde  çok güzel anıların oluşmasına vesile olmuştur.   Öğlen yemeğinde herkes bir araya gelince de kısa kısa dinledik bu anıları, bazılarına gülümsedik ama en çok da  düşündük hep beraber.

Yemek sonrasında Urla’da yaptığımız derlemeye ciddi destek sağlayacağını düşündüğümüz  zeytinyağı işliğini ziyaret ettik.  Bizi Ali Ertan İplikçi karşıladı ve işliği bizzat kendisi gezdirdi. Urlanın tarihi dönemleri  ve geçmişteki zeytinyağı  ekonomisi hakkında bilgilendirdi  hepimizi. O değerli bilgileri doğrudan kendisinden almak gerçekten çok keyifliydi. Geçmişinde en ileri teknolojileri geliştirip, endüstriyel  üretim seviyelerine ulaştırmış, bu coğrafyanın ürünlerini,  emeğini ve aklını  çok uzaktaki limanlara bile ihraç edebilmiş   bir şehirde yaşıyor olmak hepimizi gururlandırdı ama günümüzde  ileri teknolojileri ithal eder hale gelmiş olmak da bizleri inovasyon konusunda kamçıladı. Ama ölçmeden iyileştiremeyiz, önce elimizdekileri ortaya koymak lazım ki biz de şimdi aynen  bunu yapıyoruz.  Ertan bey,  o akıcı ve güzel türkçesi ve  eski eğitimci olmanın da yetkinliği ile genç öğrencilerimize gayet rahat ulaştı, aynen orijinal haliyle tekrar  canlandırılmış işlikde  tüm detayları ile bize o günleri yaşattı adeta.  Dernek olarak bizler de tüm bu değerleri ortaya çıkaran, bize ulaşmasını sağlayan,  koruyan ve sürdürülmesine destek veren  her kuruma, her yöneticiye ve her bireye tek tek teşekkür ediyoruz. Ali  Ertan İplikçi’den kendisi ve eşi ile anket yapma sözü alarak mutlu ve donanmış olarak ayrıldık işlikden.

Urla İskele klozemenai işliği

Daha sonrasında da günü ve görevleri tamamlamanın mutluluğu ile Türkiye İnovasyon haftası etkinliğine geldik. Son panel küreselleşen türk mutfağı üzerineydi. Panelistler  Wilco van Herpen, Maksut Aşkar, Refika Birgül ve Mehmet Gürs’den oluşuyordu. Özellikle Maksut Aşkar’ın “Geleneği olmayanın geleceği olmaz”  sözü ile Mehmet Gürs’ün “çiftçi yoksa yemek yok, yemek yoksa gelecek yok” sözü beni çok etkiledi.  Dünyanın en iyi 100 restoranı arasına girmiş Mikla’nın şefi Mehmet Gürs’ün Yeni Anadolu Mutfağı projesinde tam zamanlı bir antropolog ile beraber Anadoluda yüzbinlerce kilometre yol yapıp yapacakları yemekler için doğal malzemeleri topladığını  ve en önemlisi yerelden   ilham aldığını duyunca çok sevindim.  Bu yol en doğrusu ve  sürdürülebilir kalkınma için bizlerin de bir katkısı olacaksa, küçük  veya büyük, ne mutlu bizlere. Anlamlı bir şeyler yaptığını hissetmenin ve yurdumuzda bu şekilde çalışanların da olduğunu görmenin mutluluğu ile ayrıldık panelden.20160319234631

Yeni bir yazıda görüşünceye kadar herkese mutluluk ve huzur diliyorum…

Mahmut Genç

Yöremizde yemek kültürümüzün sürdürülebilir olması için bilimsel çalışmalarımıza başladık

Yöremizde yemek kültürümüzün sürdürülebilir olması için bilimsel çalışmalarımıza başladık

Oturduğumuz yerden baktığımızda gördüklerimiz (ya da hala bir türlü göremediklerimiz)  nedir?

Dünya giderek kalabalıklaşıyor  ve  tabii ki ihtiyaçlarımız artıyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler ile çoğalan ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz ama beklentilerimiz ve egolarımız  o kadar hızlı büyüyor ki elimizdeki kaynaklarla bu beklentileri  karşılamak o kadar kolay olmuyor. Sonuçta insanlar  olarak doğanın dengelerini altüst ediyor ve yerine koyduğumuzdan daha fazlasını tüketiyoruz. Kısacası, dünyamızı  tüketip bitiriyoruz

Bu değişim kaçınılmaz olarak da birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Küresel ısınmanın sonucunda dünyamızın iklimi değişti ama  mücadele ettiğimiz sorunlar sadece  iklim  değişikliği ile sınırlı değil, jeopolitik, kültürel ve ekonomik boyutlarda farklı küresel ısınmalar ile de  karşı karşıyayız.  Küresel güçlerin enerji ve su kaynaklarını paylaşım mücadeleleri ve içine girdikleri  çıkar çatışmaları  bizim coğrafyamızı çoktan ısıttı bile. Hızla yok olan sadece biyolojik çeşitlilikler değil  kültürel anlamda da bir yozlaşma yaşıyoruz, bu yozlaşmanın körüklemesi ile kimliklerimiz tek bir potada giderek eriyor,  yeknesak bir kültüre doğru hızla gidiyoruz.

Tüm bu olgular çoktan risk boyutunu aştı ve geleceğimiz için bir tehdit unsuru oluşturmaya başladı. Artık oturduğumuz yerden bakmak değil sürdürülebilir ortak bir gelecek için harekete geçme zamanı geldi de geçiyor bile.

EgeSürçed bu amacı gerçekleştirmek için kuruldu. Küçük, olumlu  ve istekli çabaların tüm topluluklar arasında yaygınlaştırılmasının sürdürülebilir bir yaşamın kurulmasında çok önemli olduğunu düşünen üyelerden oluşuyor. Sadece kurumlardan beklemek yerine, birey ve aile düzeyinde olumlu mikro değişimleri teşvik ederek daha kalıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu amaçla çalıştığımız alanlardan birisi de sürdürülebilir gıda güvencesinin sağlanmasıdır. Gıda tedariğini güvence altına alabilmek için bir yöntem de fiziksel olarak gıda israfını ve kayıplarını önlemektir.  Sürdürülebilir bir gelecek için sorunların tüm boyutları ile ele alınması,  özellikle karşı karşıya olduğumuz kültürel israfın önlenmesinin de gerektiğini düşünüyoruz.  Geçmişten  ve çeşitli coğrafyalardan gelen yemek kültürümüz önemli bir miras hepimize. Bir mirasyedi gibi bu değerlerin hoyratça harcanması, geleceğe nakledilememesi ve  unutulması  atalarımızdan gelen onca birikimin heba edilmesi demektir.  Bu kültürel birikimin yok olmasına  karşı durarak,    tüm zenginliklerin ortaya konması, kayıt altına alınması, korunması ve yeni nesiller arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak için kolları sıvadık.

Egesürçed üyeleri ile Yaşar Üniversitesi Hocalarımız ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz Dernek merkezimizde
Egesürçed üyeleri ile Yaşar Üniversitesi Hocalarımız ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz Dernek merkezimizde

İlk  aşamada yöremizdeki mutfak kültürünün yine yöre halkı tarafından nasıl algılandığını ölçmek için Yaşar Üniversitesi ile birlikte bilimsel bir çalışmaya başladık. Bu çalışmada ortaya koyacağımız mutfak kültürü algısı bize kültürel israfın önlenmesi ve kültürel miras ve çeşitliliğin korunması için bir çok ipucu verecek.  Bunun için Urla’nın demografik yapısına olabildiğince ulaşmamız  gerekiyor ve sizlerin yardım ve destekleri hepimiz için çok önemli.

Yaklaşık 10 hafta boyunca Cuma günleri, Yaşar Üniversitesi’nden hocalarımız, öğrencilerimiz ve dernek üyelerimizle birlikte Urla’da olacağız ve sahip olduğunuz bu zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için derlemeler yapacağız. Siz de bu pojeye katkıda bulunmak isterseniz, hafta içi sizi dernek merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.  Dernek merkezimiz Nur Dikmen caddesi üzerinde Park Urla Dündar Sitesinde bulunuyor.

Gelin kültürel değerlerimize hep beraber sahip çıkalım, bilimsel çalışmalarla derleyelim, koruyalım ve hep birlikte sürdürülebilir kılalım.

Sevgi ve saygılarımızla