DERNEK GENEL KURULU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.01.2018 tarihinde saat 11:00’ de Yelaltı Mahallesi Nur Dikmen Caddesi Park Urla Dündar Sitesi B Blok No:18/2 Urla / İZMİR adresinde bulunan dernek merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 03.02.2018 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimizin Genel Kurula katılması saygı ile rica olunur.

 Toplantı gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

 1.     Yoklama ve açılış konuşması

2.     Saygı duruşu

3.     Divan heyetinin seçilmesi

4.     Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Gelir-Gider hesaplarının okunması,

Denetim kurulu raporunun okunması ve ayrı ayrı ibrası,

5.     Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin Seçimi,

6.     Gelecek dönem Faaliyet raporu ve tahmini bütçesinin okunması,

7.     Dilek ve Temenniler

8.     Kapanış.

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Ege Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma Derneği

Yelaltı Mahallesi Nur Dikmen Caddesi

Park Urla Dündar Sitesi B Blok No:18/2

Urla / İZMİR

Tel: 0533 581 5866