EGESÜRCED 3.Olağan Genel Kurul Daveti

EGESÜRCED 3.Olağan Genel Kurul Daveti

EGE SÜRCED 3.ogk davet.pdf

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA DERNEĞİ

Yelaltı mahallesi Nur Dikmen caddesi Park Urla Dündar sitesi No:22/1 URLA-İZMİR

3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

EGE SÜRÇED 3.Olağan genel kurul toplantısı Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi ,

Mareşal Fevzi Çakmak bulvarı No:228 Zeytinalanı , Urla – İZMİR adresinde bulunan

ALTINOLUK restaurant ‘ ta 31.Ocak.2022 Pazartesi günü saat 16:00 da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı adreste 19.02.2022 Cumartesi günü aynı

saatte 16:00 yapılacaktır.Tüm üyelerimizin katılması önemle rica olunur.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-  Yoklama ve açılış konuşması ,

2-  Saygı duruşu ,

3-  Divan heyetinin seçilmesi ,

4-  Yönetim kurulu faaliyet raporu , Gelir-Gider hesapları , Denetim kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi ,

5-  Yönetim kurulu , Denetleme kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi ,

6-  Gelecek dönem faaliyet raporu ve tahmini bütçesinin okunması ,

7-  2020 ve 2021 yılı aidatlarının görüşmeye sunulması ,

8-  Dilek ve temenniler,

9-  Kapanış.

EGE SÜRÇED

EGE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

About the Author

Leave a Reply